Disclaimer

Kami di kebunsejagat.com menyedari bahawa maklumat yang diterbitkan di blog kami mungkin tidak tepat atau tidak lengkap. Oleh itu, dengan ini kami menjelaskan bahawa maklumat yang diterbitkan di blog kami adalah disediakan sebagai panduan umum sahaja dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat profesional. Kami tidak bertanggungjawab untuk sebarang kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan atau penerimaan maklumat di kebunsejagat.com. Kami juga tidak bertanggungjawab untuk sebarang kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh pengiklanan atau produk yang dipaparkan di blog kami. Blog kami mengandungi pautan ke laman web lain. Walaupun kami cuba untuk menyemak semua laman web yang dipautkan, kami tidak bertanggungjawab atas sebarang isi atau kandungan pihak ketiga. Kami mengesyorkan pengguna blog kami untuk membuat pemeriksaan lanjut sebelum mengambil langkah berikutnya berdasarkan maklumat yang dipaparkan di blog kami. Terima kasih.